Podatek ryczałtowy dla firm – bez zbędnej biurokracji i zbierania rachunków

Firma bez zbędnej biurokracji i wysokich opłat za księgowość? W Czechach jest to możliwe. Sprawdź jak skorzystać.

Podatek ryczałtowy dla przedsiębiorców w Czechach to nowy rodzaj rozliczania się z fiskusem, kasą chorych i czeskim ubezpieczycielem społecznym. Działa od 2021 roku i korzysta z niego coraz więcej małych przedsiębiorców.

Kto może skorzystać z tej opcji rozliczeń?

Przedsiębiorca czeski, który posiada już zarejestrowaną działalność gospodarczą musi spełnić dwa podstawowe warunki:

1. Nie może być czynnym płatnikiem podatku VAT

2. Planowany przychód w 2023 roku nie przekroczy 1 000 000 CZK (ok. 190 000 PLN) lub 1 500 000 CZK (ok. 285 000 PLN) lub 2 000 000 CZK (ok. 380 000 PLN) – więcej szczegółów poniżej.

Po spełnieniu powyższych warunków można przystąpić do zgłoszenia do podatku ryczałtowego. Wniosek o rejestrację do podatku ryczałtowego należy złożyć najpóźniej do 10.01.2023 r. (dotyczy osób, które posiadają już zarejestrowaną działalność gospodarczą w Czechach). Osoba zakładająca nową działalność ma możliwość skorzystania z tego rodzaju rozliczeń od razu.

 

Korzyści z ryczałtowej formy rozliczeń działalności gospodarczej w Czechach:

1. Brak obowiązku prowadzenia szczegółowej rachunkowości. Od stycznia 2023 obowiązkowe jest prowadzenie księgi podatkowej w celu bieżącej kontroli przychodu.

2. Jeden przelew zamiast trzech obowiązkowych składek – miesięczny ryczałt jest przelewany na rachunek Urzędu Skarbowego, który następnie przekazuje poszczególne kwoty do Kasy Chorych oraz czeskiego odpowiednika ZUS – OSSZ.

3. Brak obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego i obowiązkowego rozliczenia ubezpieczenia z tytułu jednoosobowej działalności gospodarczej.

 

Miesięczna płatność w ramach podatku ryczałtowego w 2023 roku będzie wynosić:

1. Grupa 1 – przychód do 1 000 000 CZK – 6 208 CZK (ok. 1200 PLN)

Kwota ta obejmuje:

Składkę ubezpieczenia zdrowotnego – 2722 CZK
Składkę ubezpieczenia socjalno-emerytalnego – 3386 CZK
Podatek dochodowy – 100 CZK

2. Grupa 2 – przychód do 1 500 000 CZK – 16 000 CZK (ok. 3120 PLN)

Kwota ta obejmuje:

Składkę ubezpieczenia zdrowotnego – 3591 CZK
Składkę ubezpieczenia socjalno-emerytalnego – 7446 CZK
Podatek dochodowy – 4936 CZK

3. Grupa 3 – przychód do 2 000 000 CZK – 26 000 CZK (ok. 5050 PLN)

Kwota ta obejmuje:

Składkę ubezpieczenia zdrowotnego – 5292 CZK
Składkę ubezpieczenia socjalno-emerytalnego – 11 388 CZK
Podatek dochodowy – 9320 CZK

Powyższe składki będą przekazywane przez US odpowiednim instytucjom.

Miesięczna składka ryczałtowa musi być uregulowana najpóźniej do 20. dnia kalendarzowego miesiąca. Zaliczki można uregulować z góry również za większy okres czasu. Zaleca się ustawienie stałego comiesięcznego przelewu w bankowości internetowej na cały 2023 rok.

 

UWAGA 1!

Osoby prowadzące działalność rolniczą lub rzemieślniczą będą mogły skorzystać z Grupy 1. do uzyskania przychodu 2 000 000 CZK, w związku z czym nie obowiązują ich opłaty określone jako Grupa 2 i Grupa 3.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie będącą działalnością rzemieślniczą czy rolniczą oraz nie będącą działalnością na szczególnych zasadach (np. prawa autorskie , własność intelektualna, publikacje literackie przy pomocy własnych środków itp.) opłata z Grupy1. będzie dotyczyła przy osiąganiu przychodu do 1 500 000 CZK, natomiast w przypadku przychodu powyżej 1 500 000 CZK do maks. 2 000 000 CZK, opłata z Grupy 2.

UWAGA 2!

Osoby zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym jako “Osoba identyfikowana do podatku VAT”, również mogą skorzystać z tego rodzaju rozliczania się z fiskusem.

Osoby, które planują założyć działalność gospodarczą w 2023 roku również mogą skorzystać z tej formy rozliczeń.

Zainteresowała Cię ta forma prowadzenia działalności? Skontaktuj się z nami i zadaj nam swoje pytania.

 


Tłumaczenia z j. czeskiego na j. polski i odwrotnie – Zakładanie firm – Księgowość

zapoznaj się z naszą ofertą usług