Reprezentowanie przed urzędami

W ramach umowy o współpracy oferujemy Państwu reprezentowanie Państwa firmy przed następującymi urzędami państwowymi:

  1. Urząd Skarbowy
  2. Urząd Celny
  3. Urząd miasta / gminy / dzielnicy
  4. Urząd pracy
  5. ČSSZ – odpowiednik polskiego ZUS
  6. Kasa chorych

W wielu przypadkach kontakt z w/w instytucjami odbywa się drogą elektroniczną, tylko niektóre wymagają osobistej obecności. Reprezentowanie Państwa przed urzędami odbywa się na podstawie podpisanego pełnomocnictwa, które może zostać wydane na wykonanie jednorazowej czynności, na określony czas lub bezterminowo do momentu odwołania pełnomocnictwa.