Podatki

PODATKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Podatek dochodowy – 15% oraz 23% (dla dochodów powyżej 1.867.728 koron). Kwota wolna od
podatku 185 tys. koron.

2. Ubezpieczenie zdrowotne – minimum 2.722,00 CZK (w 2023 r.)

3. Ubezpieczenie społeczne – 2.944,00 CZK (w 2023 r.)

Po złożeniu rozliczenia podatku dochodowego składki na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne mogą ulec zmianie. Składka ubezpieczenia społecznego jest wyliczana z podstawy
opodatkowania – 14,6%, składka ubezpieczenia zdrowotnego – 6,75%.

FORMY ROZLICZEŃ PODATKÓW

1. Podatek dochodowy
• nieewidencjonowany ryczałt kosztów 40-80% z przychodu do 2 mln CZK w zależności od przedmiotu
działalności (najczęściej 60%).
• uproszczona ewidencja podatkowa – do 25 mln CZK obrotu
• pełna księgowość – przy obrocie powyżej 25 mln CZK
• ryczałt podatku i składek (dla dochodów do 1 miliona koron rocznie)
2. Podatek VAT
• transakcje unijne – 0%
• transakcje krajowe – 10%, 15% i 21%
• rozliczanie podatku VAT miesięczne