Pobyt tymczasowy

Pobyt tymczasowy to usługa skierowana do osób, które wiążą swoją przyszłość z pobytem w Republice Czeskiej. Wynajmując mieszkanie, dom lub lokal, w większości przypadków ich właściciele nie wyrażają zgody, aby osoba wynajmująca mogła złożyć wniosek o pobyt tymczasowy.

Kto jest zobowiązany do zgłoszenia się w wydziale policji dla cudzoziemców?

Osoby, które zamierzają przebywać na terenie Republiki Czeskiej powyżej 90 dni mają obowiązek uzyskania pozwolenia na pobyt tymczasowy.

Uwaga! Posiadanie pobytu tymczasowego na terenie Republiki Czeskiej nie jest jednoznaczne z otrzymaniem tzw. rezydencji podatkowej.

Jak skorzystać z usługi złożenia wniosku o pobyt tymczasowy?

Po skontaktowaniu się z nami, prześlemy Państwu na adres e-mail wniosek, który należy dokładnie wypełnić i podpisać, oraz umowę o wynajmie adresu w celu uzyskania pobytu tymczasowego, a następnie oba dokumenty należy przesłać pocztą na adres naszego biura.

Do wniosku należy dołączyć 2 fotografie formatu paszportowego oraz znaczek skarbowy (ten zakupujemy w ramach świadczonej usługi).

Wniosek wraz z fotografiami, znaczkiem skarbowym i zgodą na wynajem adresu pobytu tymczasowego odsyłamy do wydziału policji dla cudzoziemców.

Zazwyczaj w przeciągu 30 dni od złożenia wniosku otrzymujemy informację o możliwości odebrania dokumentu potwierdzającego otrzymanie zgody na pobyt tymczasowy. Dokument należy odebrać osobiście w wydziale dla cudzoziemców w Trutnovie (niestety nie ma możliwości przesłania dokumentu pocztą).

Jaki jest koszt usługi?

  1. Opłata jednorazowa za przygotowanie i odesłanie dokumentów – 200 PLN
  2. Opłata miesięczna – 190 PLN

Osoby zainteresowane usługą prosimy o kontakt.