Założenie działalności

Oferujemy Państwu pomoc w założeniu działalności gospodarczej jednoosobowej.

Zanim przystąpimy do złożenia wniosku w Urzędzie, prosimy o przekazanie szczegółowych informacji o planowanej działalności – czym dokładnie będzie się zajmowała, czy będą to usługi czy sprzedaż towarów, na jakim terenie będą podejmowane czynności itp.

W cenie usługi zostały uwzględnione następujące pozycje:

• pomoc w założeniu działalności gospodarczej
• przygotowanie tłumaczeń niezbędnych dokumentów
• wypełnienie wniosków o rejestrację działalności gospodarczej
• zarejestrowanie działalności gospodarczej
• uwierzytelnienie podpisów na pełnomocnictwach u notariusza
• pełnomocnictwo pocztowe do odbierania przesyłek pocztowych poleconych
• opłata urzędowa za założenie działalności gospodarczej
• pomoc w założeniu rachunku bankowego
• udostępnienie autorskiego Panelu Klienta do kontaktu z naszą firmą oraz prowadzenia księgowości
• rejestracja w OSSZ (odpowiednik polskiego ZUS)
• rejestracja w VZP (odpowiednik polskiego NFZ)
• rejestracja w Urzędzie Skarbowym do podatku dochodowego