Dokumenty

Lista niezbędnych dokumentów do założenia działalności gospodarczej jednoosobowej:

  1. Aktualny wyciąg o niekaralności (tylko forma papierowa z pieczęcią sądu)
  2. Ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  3. Dokument potwierdzającego aktualny adres zameldowania (bez tego dokumentu założenie
    działalności gospodarczej będzie niemożliwe. Zaświadczenie o zameldowaniu wydają urzędy gminy)
  4. Europejski akt urodzenia – niezbędny do założenia konta emerytalnego w tutejszym odpowiedniku ZUSu

Powyższe dokumenty należy zeskanować i przesłać pocztą e-mail po wcześniejszym uzgodnieniu rodzaju działalności itp. Oryginały należy dostarczyć osobiście w dniu podpisywania umowy o współpracy lub pocztą tradycyjną w przypadku podpisywania umowy na odległość.